Truyện sẽ đọc

note cho nhớ, chứ giờ để ra thì cũng nhiều tab quá lag cả máy
huhu ham hố quá mà k có thời gian đọc :((

 

fanfiction xDD

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s